Úrad kontrolóra menového platu

2147

Plat hlavného kontrolóra je 70 % platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad. Zastupiteľstvo KSK môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK s hlasom poradným.

Potiaľ by bolo všetko v poriadku. Feb 18, 2019 · POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mestské zastupiteľstvo rokovalo minulý týždeň aj o odmene hlavného kontrolóra Mariána Sičáka za minulý rok. K platu, ktorý má zo zákona, môžu schváliť poslanci najviac tridsať percent navýšenie. Navrhli dvadsať. Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a jeho postup zákon č.

Úrad kontrolóra menového platu

  1. Rand na libru v roku 1990
  2. Cena bhc usd
  3. Kde môžem kúpiť pieskové doláre
  4. Zavolaj mi stratený telefón google
  5. Kreditná karta prístup do letiskového salónika kanada
  6. Orex po hodinách
  7. Previesť pdf

2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Obec má k dátumu stanovenia platu (r. 2008) hlavnému kontrolórovi 2 940 obyvateľov. Priemerný zárobok v národnom hospodárstve za rok 2007 je 20 146 Sk. Dohodnutý týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra je 4 hod./týždeň. Výška platu pre dohodnutý týždenný pracovný je 3 110 Sk. Výpočet č.

Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto: BOD č. 1, príloha k bodu č. 1: 2. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto: BOD č. 2: 3. Informatívna správa o plánovanej činnosti Správy mestskej zelene v mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020: BOD č. 3: 4.

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a jeho postup zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolór nesmie byť po nástupe do funkcie členom politickej strany a jeho kvalifikačným predpokladom je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie.

30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, čo predstavuje: - v roku 2016 vo výške max. 654,60 €/mesiac, - v roku 2017 vo výške max. 675,90 €/mesiac. Navrhovaná výška odmeny hlavného kontrolóra mesta: - v roku 2016 - 7% z mesačného platu 2 182 € = 152,74 €/mesiac 3 mesiace x 152,74 € = 458,22 €

Úrad kontrolóra menového platu

Po tejto rozsiahlej propagácii sa prihlásilo, resp. splnilo podmienky uchádzať sa o funkciu hlavného kontrolóra 9 uchádzačov. Potiaľ by bolo všetko v poriadku. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Zastupiteľstvo samosprávneho celku je najvyšším zastupiteľským orgánom.

Úrad kontrolóra menového platu

Zastupiteľstvo KSK môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK s hlasom poradným. Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Vyšná Jedľová. Je odmena hlavného kontrolóra súčasťou jeho platu (napr. ako osobný príplatok) alebo je to riadna odmena vyplatená mesačne, štvrťročne, polročne za prácu navyše?. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 od 01.01.2013. V zápisnici zo zasadnutia OZ bol uvedený samostatný bod č. 6 programu, týkajúci sa platu starostu obce. Hlavný kontrolór obce. Bc. Anna Luscoňová – hlavný kontrolór obce.

10, Nové Zámky (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Prehľad zmien v legislatíve MV SR účinných od 9. apríla 2020 súvisiacich s koronavírusom 09. 04.

Úrad kontrolóra menového platu

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12.

2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Obec má k dátumu stanovenia platu (r. 2008) hlavnému kontrolórovi 2 940 obyvateľov. Priemerný zárobok v národnom hospodárstve za rok 2007 je 20 146 Sk. Dohodnutý týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra je 4 hod./týždeň. Výška platu pre dohodnutý týždenný pracovný je 3 110 Sk. Výpočet č.

el capo 3 capitulo 53
aké je zajtrajšie počasie
koľko stoja bitcoiny práve teraz
1 dolár sa rovná koľko pesos
launchpad trackid = sp-006

Nesprávne zaokrúhlenie tarifného platu a príplatkov pri skrátenom úväzku Podrobnejší opis kontrolného zistenia. Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm.

V zápisnici zo zasadnutia OZ bol uvedený samostatný bod č. 6 programu, týkajúci sa platu starostu obce. Hlavný kontrolór obce.